Zaterdag 24 februari

Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door deze herinnering wakker te houden.

(2 Petrus 1:13)

Op zaterdag 24 februari is er weer een vervolg ‘Eindtijd Actueel’ studie ochtend.

De toenemende wereldwijde spanningen rondom Israël kunnen we niet negeren, laat staan de structurele barensweeën die over de aarde razen.

De tijd lijkt sneller te gaan als ooit en ook dat is een eindtijd verschijnsel waar we niet om heen kunnen.

Dwars door alles heen breekt Gods Koninkrijk baan en weten we dat Zijn Woord eeuwig standhoudt. God is in controle en Hij faalt nooit.

Op zaterdag 24 februari kijken we opnieuw naar een bijzondere eindtijd gelijkenis en tevens staan we uitgebreid stil bij Jeruzalem; de stad van de Grote Koning.

Wat zegt de Bijbel over deze unieke stad, wanneer koos God voor deze plaats en wat staat er allemaal nog te gebeuren in Jeruzalem.

Super interessant en zeer profetisch. Jeruzalem blijkt een tijdsklok te zijn voor de eindtijd. Hoe uitdagend voor ons om juist daarom de Schrift te kennen.

Ben jij er weer bij?

Geef je op voor zaterdag 24 februari en vergeet niet anderen te motiveren ook te gaan.

Locatie: Spirea 7 Dordrecht

Aanvang: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie)

We zien naar je uit,

Bert en Nancy de Haan