Rainmakers’ dag 12 september: ‘Show me Your Presence’

Het verlangen naar meer van Gods tegenwoordigheid groeit in ons land en de profetische roep van de profeet Hosea lijkt actueler als ooit:

“Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit”.

Ons land is plotseling in ‘een droogte’ terecht gekomen en alle comfort verdampt in een ijltempo. Onzekerheid slaat toe en steeds meer mensen gaan beseffen dat onze wereld instabiel en zeer kwetsbaar is. De roep naar de hemel wordt luider en luider en het is onze overtuiging dat velen gaan verlangen naar de tastbare aanwezigheid van God in hun leven.

De kerk en de gelovigen zijn bestemd ‘Rainmakers’ te zijn, daardoor werd het land bevloeid en kwam hemelse voorzienigheid terug. Denk aan Elia en de 120 bidders in de bovenzaal.

Op zaterdag 12 september is er zo’n  ‘Rainmakers’ dag en staan we stil bij vragen als; Waarom regent het op de ene akker wel en op de andere niet. Waarom droogt de ene akker uit en wordt de andere beregent?

We kijken naar de drie niveaus van Gods aanwezigheid en het patroon waarop Zijn heerlijkheid neerdaalt. Kortom een dag met impact omringt met live worship en hemelse ministry momenten.

Opgave kan via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: Spirea 7 te Dordrecht (gratis Parkeren)

Aanvang: 10.00 uur

Koffie, thee en soep gratis (men dient zelf een lunch pakket mee te nemen)

Kosten: €19,50 all in