Zaterdagschool Franeker

‘Time For Treasure Hunters’

Zaterdagschool in Franeker

Unieke zaterdagschool in Franeker bestaande uit 4 zaterdagen geef je vandaag nog op!

Onderwerpen die worden behandeld tijdens de zaterdagen zijn:

  • Het (her)ontdekken van de profetische tijdsklok van God (1 zaterdag)
  • De  zeven geheimenissen van het Koninkrijk ontrafeld (2 zaterdagen)
  • De actuele profetische roep uit het boek Hooglied (1 zaterdag)

Indelingen van de zaterdagen:

Elke zaterdag start om 10.00 uur met worship en eindigt om 13.00 uur met ministry-time.

Koffie, thee en soep is gratis.

Opgave per zaterdag noodzakelijk en bedraagt € 22,50 per persoon.

Data: 20 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni

Locatie: Levend Woord gemeente

Amperestraat 13 Franeker

Zaterdag 20 maart 2021

De vraag naar de tijd wordt dagelijks vele malen gesteld, maar hoe laat is het eigenlijk op Gods tijdsklok? Dat we in de eindtijd zitten is duidelijk maar hoe ver zitten we in die eindtijd?  Op zaterdag 20 maart starten we met het eerste thema  en zullen we diep in Gods Woord op onderzoek gaan naar het (her)ontdekken van de profetische tijdsklok van God. In de Bijbel tikt wel degelijk een tijdsklok maar die hebben vele gelovigen vaak over het hoofd gezien hebben.

Kortom de hoogste tijd om uw klok af te stemmen op die van God. Geef je vandaag nog op, we zien naar u uit.

Zaterdag 10 april en 8 mei 2021

Jezus beloofde aan zijn discipelen de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen en later aan Petrus nog eens de sleutels (meervoud) van het Koninkrijk der hemelen.  Vragen waar we zaterdag 10 april en 8 mei bij stil staan zijn; wat zijn dat voor sleutels en als we beseffen dat een sleutel entree biedt tot een geheimenis, wat ontdekken we dan als we de sleutel hanteren en de deur ervan openen?

Reserveer deze zaterdagen en ontdek dat jij geroepen bent de sleutels van het Koninkrijk te hanteren en je leven hierdoor in een andere dimensie komt.

Zaterdag 5 juni 2021

De laatste zaterdag  staat gepland op 5 juni en hier ontsluieren we de verborgen profetische en actuele boodschap uit het boek Hooglied. Je kunt dit boek met diverse ‘brillen’ lezen tot uw ogen opengaan voor het zeer persoonlijke element erin.  Dit ontdekken zal een reset tot stand brengen in uw relatie met Jezus en de toekomst een ander hernieuwd perspectief geven.
Zaterdagschool 20 maart 2021
€ 22,50
Zaterdagschool 10 april 2021
€ 22,50
Zaterdagschool 8 mei 2021
€ 22,50
Zaterdagschool 5 juni 2021
€ 22,50
Total