School of Revelation’ 27 november

Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’ (Dan. 12:4b)

Op zaterdag 27 november is er weer ‘School of Revelation’ met opnieuw inspirerend, actueel en diepgaand onderwijs. Telkens weer beleven we Zijn tastbare aanwezigheid zoals Hij beloofd heeft met de woorden; ‘Zalig hij, die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij!

Zaterdag staan we verder stil bij het geheimenis aangaande de hoer van Babylon. “Hier is het verstand dat wijsheid heeft; De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen; vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen en wanneer hij komt moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf de achtste, maar hij is uit de zeven en vaart ten verderve” (Openb.17:9,10).

Al eerder zagen we dat de vrouw op het meerkoppig monster naast religieuze invloed ook politieke, financiële en economische invloed uitoefent. Haar tentakels zitten diep in onze samenleving en beschavingen. Wat zegt de Bijbel hierover en hoe gaat dit aflopen?

Het besef op weg te zijn naar de grootste gebeurtenis in het universum, namelijk het bruiloft feest van het Lam overtreft al onze stoutste dromen. Wat voor een beeld moeten we hiervan hebben en hoe zal het zijn om samen met het Lam terug te komen op aarde en met Hem 1000 jaar te regeren.

Kortom heel veel stof om uit te diepen!

Inzicht over de tijden en gelegenheden is van levensbelang en daarbij helpt ‘De School of Revelation’.

Telkens weer zeer interessant en met vele eyeopeners!

Ben jij er weer bij op zaterdag 27 november GEEF JE VANDAAG NOG OP en neem anderen mee!

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open. De bijdrage is: € 19,50

We zien naar je uit en verwachten weer en zeer zegenrijke en leerzame ochtend.

In passie voor Jezus, Bert en Nancy de Haan