School of Revelation’ 30 Oktober

Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’ (Dan. 12:4b)

Op zaterdag 30 oktober is er weer de ‘School of Revelation’ met opnieuw inspirerend, actueel en diepgaand onderwijs. Telkens weer beleven we Zijn tastbare aanwezigheid zoals Hij beloofd heeft met de woorden; ‘Zalig hij, die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij!

Bijna wekelijks worden we opgeschrikt door heftige gebeurtenissen in de wereld en steeds meer zien we dat de wankelbare dingen beginnen te wankelen. Het ‘wereldschip’ is in grote nood en hevige orkanen staan op losbarsten. Overheden proberen te boel te sussen en met allerlei leugenachtige beloftes de mensen in hun vangnet te controleren. Maar diep van binnen weten steeds meer mensen dat we in een soort vrije val terecht zijn gekomen en het systeem van de antichrist zich verder uitrolt.

De gemeente is Gods lichtende reddingsboei en deze zal steeds meer gevonden en gegrepen worden. Bereid je voor en wees beschikbaar!

Het onderscheiden van de tijden en gelegenheden is van levensbelang en daarbij helpt de ‘School of Revelation’.

Vanuit de openbaring van Jezus weten we wat er staat te gebeuren. Hij Zelf heeft Zijn bruid geïnformeerd en toch lijken nog velen doof en blind en houden zich liever vast aan dwalingen en valse theologie.

De Filadelfia gemeente; de kerk met haar eindtijdskenmerken zal tot op het laatst de ‘opendeur momenten’ die Jezus geeft weten uit te nutten. Het is de kerk die Zijn woord bewaard heeft en Zijn naam niet heeft verloochend, maar ook de kerk die Hem is blijven verwachten!

Deze gelovigen zullen bewaard worden voor alle oordelen die over de aarde zullen gaan en weigeren de hoop op te geven dat Hij spoedig komt!

Ben jij er weer bij op zaterdag 30 oktober? GEEF JE VANDAAG NOG OP en neem anderen mee!

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open

Kosten: € 19,50

We zien naar je uit en verwachten weer en zeer zegenrijke en leerzame ochtend.

In passie voor Jezus, Bert en Nancy de Haan