‘Rainmakers’ dag 17 april

‘Licht op het boek Openbaringen’

Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen – Daniel 12:4b

Op zaterdag 17 april zal er weer een Rainmakers studiedag zijn waar we deze keer uitgebreid stil zullen staan bij het boek Openbaringen.

Daniel profeteerde dat er in het einde der tijden velen onderzoek zouden doen en de kennis (inzicht) zich zou vermeerderen.

Wat een geweldige uitdaging is dit om net als de stam Issachar de tijden te onderscheiden en te weten wat goed is voor de natie.

Zaterdag de 17e april zullen we samen gaan schat graven in het Boek Openbaringen en de chronologie uiteenzetten van al de dingen die er staan te gebeuren.

Het kennen van de Schrift voorkomt verwarring en misleiding en biedt ons inzicht in Gods profetische tijdschema voor het tijdperk van de mens.

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis Parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open

Kosten: €19,50 all in en inclusief out-line

Geef je vroegtijdig op in verband met het beperkte aantal zitplaatsen binnen de RIVM maatregelen.

We zien naar je uit en verwachten samen met jou nieuwe vergezichten en profetische inzichten.

Bert en Nancy de Haan