Zaterdag 9 december

Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door deze herinnering wakker te houden.

(2 Petrus 1:13)

Op Zaterdag 9 December is er weer een ‘Eindtijd Actueel’ studie ochtend en zoals Petrus zo mooi verwoord is het voor ons allen belangrijk om wakker te zijn en wakker te blijven

Profetische Schriftgedeelten zien we vandaag voor onze ogen in vervulling gaan. Toch zijn er nog heel veel gelovigen die dit weg wuiven onder de noemer ‘consparency theorieën’ of met de woorden ‘ach dat gebeurde vroeger ook’.

De frequentie van de eindtijd weeën, zoals Jezus dat profeteerde, neemt hand over hand toe en de gebeurtenissen in Israël zijn als een tijdsklok voor ons in het licht van de wereldgeschiedenis.

We zullen stilstaan bij de vele ontwikkelingen wereldwijd waar onze nieuwszenders vaak geen, of slechts gekleurde melding van maken.

Ook zullen we diep in Gods Woord duiken en opnieuw schatgraven naar actuele feiten, waarheden en voorzeggingen.

Vergeet niet wat Daniel 12:4 zegt; ‘Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’. Juist door het bestuderen van het Woord van God zal deze profetie in jouw leven vervult worden.

Ben jij er weer bij?

Geef je op voor zaterdag 9 december en vergeet niet anderen te motiveren ook te gaan.

Opgave vooraf noodzakelijk en via onderstaande button.

Let op, de locatie voor 9 december is: Zuidhovenkerkje aan de Zuidhovenlaan 4 te Dordrecht

Parkeren kunt u het beste aan het begin van de straat doen daar is een grote flat met voldoende parkeer plekken.

Aanvang: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie)

We zien naar je uit en nodig anderen uit,

Bert en Nancy de Haan