En na deze dingen zag ik, en zie..’

Zaterdag 3 december

‘En Hij zeide tot mij; Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd in nabij’ (Openb. 22:10)

Iemand uit het land, die niet eerder geweest was, zei aan het einde van de studie ochtend van 29 Oktober; ‘Het was zoeter dan honing’.

Telkens weer horen we getuigenissen dat puzzelstukjes bij elkaar komen en het (her)kennen van de tijden en gelegenheden het besef wakker maakt dat wij een stem hebben en een licht zijn in deze steeds duister wordende wereld.

Gods Woord biedt immers alle antwoorden en daaruit weten we hoe de dingen in onze wereld gaan lopen. Wij hebben besloten de laatste boodschap van Jezus aan Zijn bruid in het boek Openbaring niet te verzegelen maar juist te openen! Hierdoor ontvouwt zich een hoopvol plaatje wat iedereen zou moeten weten!

Op zaterdag 3 december staan we uitgebreid stil bij één van de 17 geheimenissen vanuit Gods Woord namelijk het geheimenis van de hoer van Babylon.

Wie is deze vrouw, waar komt zij vandaan, hoe gaat zij te werk en waarin openbaart zij zich? Vragen waar we uitgebreid bij stilstaan en die menigeen zullen doen verbazen.

Tevens kijken we naar de laatste 7 oordelen uit de reeks van 21 en zullen we opnieuw de actuele ontwikkelen vanuit de wereld bespreken.

Dus zet 3 december vast in je agenda en moedig mensen aan te komen!

Opgave vooraf noodzakelijk en via onderstaand formulier.

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open. De bijdrage is: € 19,50

Warme groet, Bert en Nancy de Haan