En na deze dingen zag ik, en zie..’

Zaterdag 27 augustus

‘En Hij zeide tot mij; Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd in nabij’ (Openb. 22:10)

Voor velen blijft het Boek Openbaring een gesloten boek en juist door deze studie ochtenden willen we hier verandering in brengen. Het zijn de woorden van de Here Jezus die ons telkens hiertoe aanmoedigen.

In de afgelopen maanden mochten we zowel in Bonaire alsook in Kenia de gelovigen meenemen in het Boek Openbaring. Wat opviel was dat de meesten dit boek gesloten hielden. Verwarring, gebrek aan inzicht en de veelheid van theorieën waren hiervan de oorzaak. Tijdens de conferenties zagen we telkens vier dingen gebeuren. Er kwam nieuwe hoop met perspectief, een hernieuwde liefde voor Jezus kwam terug, een nieuwe liefde voor de gemeente als bruid werd gewekt en een passie om zielen te winnen zolang het nog kan zette aan tot evangelisatie.

Op zaterdag 27 augustus pakken we de draad weer op. We zullen zien hoe groot Gods genade is zelfs tijdens de grote verdrukking als de gemeente inmiddels is opgenomen en een unieke groep Joodse ‘evangelisten’ de aarde zal overgaan.

We kijken naar het zevende zegel die overgaat in de zeven bazuinen en als na de zesde bazuin een pauze wordt ingelast maken we kennis met een klein boekje. Ook bestuderen we de twee getuigen in Israël. Wie zijn het, wat is hun missie en op welk moment verschijnt voor het eerst in het Boek Openbaring het beest? Ook de actuele zaken die gebeuren in Israël en heel veel zeggen over de tijd waar we staan zal worden behandeld. Kortom mis het niet want het kennen van Gods profetische woord is actuelere en belangrijker dan de krant die morgen uitkomt!

Bent u er weer bij de 27e?

Nodig nieuwe mensen uit want bij velen is verwarring en onrust ontstaan over de eindtijd en in vele groepen is dit thema van de agenda verdwenen. Wees als een bazuin en maak geluid!

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open. De bijdrage is: € 19,50

We zien naar je uit en verwachten weer en zeer zegenrijke en leerzame ochtend.

In passie voor Jezus, Bert en Nancy de Haan