Hierbij treft u enkele gratis bijbelstudies aan. Wil je meer onderwijs over de meest uiteenlopende thema’s? Ga dan naar www.dailybreadmedia.nl

De bevrijdende boodschap van het kruis – Bert de Haan

De bevrijdende boodschap van het kruis is voor jong en oud nog steeds actueel en levensveranderend. Voel je vrij dit de delen met anderen.

Hoe kijk jij? – Bert de Haan

Het eerste wat satan doet in de hof van Eden is de focus stelen van de mens. Zij raakt het zicht op de boom des levens kwijt en werden gefascineerd door de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dit onderwijs staat stil bij de vraag hoe kijk jij. Wil je meer weten? Ga dan naar dailybreadmedia.nl.

De zaaier en het zaad – Bert de Haan

Deze boodschap is de tweede van de serie gelijkenissen ontrafeld deel 1. In Mattheus 13 behandelt Jezus zeven gelijkenissen. Deze gelijkenissen vormen als het ware een kandelaar, die op unieke wijze diverse geheimenissen van het koninkrijk openbaren. Wil je meer weten? Ga dan naar www.dailybreadmedia.nl en bestel: ”Gelijkenissen ontrafeld deel 1”.

De zevende maand: Gods glorie zal gezien worden – Bert de Haan

Het boek Haggai bestaat uit vijf profetische boodschappen die naadloos aansluiten op de tijd waarin wij vandaag leven. In een periode van ontmoediging profeteert Haggai tot de pioniers van het eerste uur, die bestemd waren een natie te doen schudden. Elke profetie bevat nog steeds de adem van Gods Geest en wekt u op tot nieuwe hoop en vastberadenheid. Daarnaast geeft het een chronologisch doorkijkje naar de vele dingen die staan te gebeuren in onze tijd. Het boek Haggai zal na het luisteren van deze 7 uur durende serie nooit meer behoren tot de zogenaamde ”kleine profeten”. Wilt u meer weten? Ga dan naar dailybreadmedia.nl en bestel: ”Haggai ontrafeld”.

Een blauwdruk van het koninkrijk in het leven van Abraham – Bert de Haan

Het leven van Abraham biedt een enorme schat aan geheimenissen, principes en vergezichten. Als een routekaart zullen ze jou helpen de, soms moeizame weg van het leven, met succes te vinden. Het is boeiend, actueel en onthult diepe inzichten die de luisteraar helpen de juiste koers te houden en de weg te vinden richting zijn of haar bestemming. Het verhaal begint met de woorden; ”Sara nu was onvruchtbaar” en in die status bevinden zich miljoenen vandaag. Wat een uitdaging, om als het ware met Sara en Abraham jou geloofsreis te maken. Jij zult je verbazen over Gods liefdevolle inbreng en betrokkenheid. Ben jij er klaar voor? Wil je meer weten? Ga dan naar dailybreadmedia.nl en bestel: ”De Geloofsreis”.

De poorten van Jeruzalem – Bert de Haan

Het boek Nehemia biedt vele principes en sleutels om de stad te bereiken. Elke poort openbaart een goddelijke waarheid die noodzakelijk is voor het bereiken van onze moderne steden. De eerste poort die herbouwd werd bood de schapen toegang tot het tempelplein. Willen wij onze stad bereiken dan dient deze ”poort” als eest te worden herbouwd! Het is de boodschap van het evangelie waarin de bijbel ons openbaart dat Jezus ”De Deur” is voor alle dolende schapen. Wil je meer weten? Ga dan naar dailybreadmedia.nl en bestel: ”De poorten van Jeruzalem”.

Handelingen next level deel 1 – Bert de Haan

Deze serie bevat 6 uur onderwijs over het misschien wel meest actuele boek van de bijbel; het boek Handelingen. Bewust is gekozen voor de titel ”Handelingen next level” omdat het de luisteraar meeneemt in de gaven (domata) van Jezus aan de kerk. We leven ”in de tijden van de herstelling van alle dingen”, en juist dat vraagt aandacht. Wil je meer weten? Ga dan naar dailybreadmedia.nl en bestel: ”Handelingen next level deel 1-6”.