Op zaterdag 18 maart start de eerste studie ochtend van de ‘School of Revelation’ in Venlo.

Het zijn de inspirerende en indringende woorden van de Here Jezus zelf die wij als gelovigen niet langer kunnen en mogen negeren. “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’ (Openb.22:10).

Over het boek Openbaring is door inlegkunde veel verwarring en misleiding ontstaan en dat heeft velen het besluit doen nemen het Bijbelboek niet te lezen, terwijl de inhoud actueler is dan de krant die morgen uitkomt.

In 5 zaterdagen reizen we met de cursisten door het Bijbelboek Openbaring en zullen we de profetische impact met al haar informatie en waarschuwingen in kaart brengen.

Voor hen die de laatste boodschap van Jezus aan Zijn gemeente, de bruid lezen zit al direct een zegen verbonden. ‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’(Openb.1;3).

Bij elke lesochtend ontvangt de student een uitgebreide out-line zodat  de naslag met tekstverwijzingen thuis kan worden doorgenomen. Onze moto is; de Bijbel legt de Bijbel uit, dit voorkomt veel verwarring en misleiding!

Tijdens de School ochtenden staan we stil bij o.a. de 70 jaarweken uit het Boek Daniel, de chronologie in het boek Openbaring, de opname van de gemeente, de wederkomst, de oordelen, de grote verdrukking. Maar ook zullen we stilstaan bij vragen als, wie is het beest uit de zee en wie is het beest uit de aarde, wie is de vrouw en wie is die schare die niemand tellen kan en waar verblijven de doden die sterven? Wie zijn de twee getuigen en hoe zit het met de bruid en wie zijn dan de bruiloftsgasten? Kortom een zeer uitgebreide studie waar we werkelijk door het hele Bijbelboek heenreizen.

Je kunt je op geven via deze link en zien je graag op 18 maart in Venlo!

De data zijn: 18 maart, 1 april, 15 april, 6 mei en 20 mei

De locatie is: Free Gospel Church – Declarantenweg 29 – Venlo

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur koffie en inloop