“God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem”  (1 Joh. 4:16b)

Liefde is een Persoon

Een van de grootste uitdagingen voor een kind van God is te blijven in de liefde van God. De liefde van God is niet een gevoel, emotie of ervaring, maar een Persoon. Als liefde alleen een ervaring of een emotie zou zijn, zouden we snel in “slecht weer” terecht komen omdat deze zomaar weer kunnen verdwijnen. Echte liefde is een Persoon en als we daarin wandelen kan God zich ten volle door ons leven heen bewegen. Liefde vraagt ook toewijding. Als we zeggen elkaar lief te hebben dienen we ook aan elkaar te zijn toegewijd. Deze zichtbare expressie van liefde kenmerkt zich dan ook in woord en daad. Liefde in actie maakt namelijk de bron zichtbaar.

Krachtiger dan atoomenergie

Gods liefde bestaat uit 16 kenmerken die worden opgesomd in 1 Korintiërs 13. Al deze kenmerken zijn zichtbaar geworden door het leven van Jezus. Zijn liefde vergaat nimmermeer en werkt krachtiger dan atoomenergie. Het stroomt namelijk regelrecht uit het Vaderhart van God en kan overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren en ontvangen worden.

Echte liefde

De eindtijd kenmerkt zich volgens de Here Jezus onder andere in het feit dat de liefde van de meesten zal verkillen (Matt.24:12). Onder kinderen Gods echter mag hier geen sprake van zijn. Wij dienen uit te blinken door het getuigenis van Gods liefde zichtbaar te maken, juist door eensgezindheid en daadkracht. Het gaan voor elkaar en staan op de bres voor elkaars noden brengt een krachtig volk in beweging. Dat zal gezien worden en werken als een magneet naar een wereld die hopeloos op zoek is naar echte liefde.

Kenia

We reizen regelmatig naar Kenia en ons hart is vervult met liefde voor datgene wat roept: “Kom over en help ons”. Een geopende deur met duizenden hongerige leiders en kinderen Gods.

Eindtijd

Omdat we in de eindtijd leven zullen sommige dingen heel snel gaan en toch ervaren dat alles ordelijk verloopt. Dat komt door de Heilige Geest die meewerkt, het woord doet wassen en de gemeente laat groeien. De onderlinge liefdes band maakt het verschil, niet alleen voor hen die om ons heen zijn maar ook voor hen die heel ver weg toch behoren tot onze familie in Christus.

Bert de Haan